B.O.V. Vlijmen

Bureau Orthopedagogiek Vlijmen

Wat doen wij

Ieder kind een eigen verhaal.Soms verlopen bepaalde ontwikkelingen bij uw kind niet zoals u die zich had voorgesteld. Bijvoorbeeld op school heeft uw kind moeite met het leren lezen of thuis reageert uw puber wel erg heftig op aanwijzingen of kritiek. Als probleempjes problemen worden kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor u, uw schoolgaande kind, uw puberkind.

BOV Vlijmen richt zich op kinderen en jongeren die op school wat meer aandacht moeten besteden met bijvoorbeeld:
- leren (lezen, spelling, rekenen)
- de werkhouding (concentratie,
motivatie, faalangst)
- vermoeden van hoogbegaafdheid


Moeite hebben in de sociale omgang, thuis en/ of op school, bijvoorbeeld:
- druk gedrag
- veel ruzie maken
- weinig voor zichzelf opkomen
- angstig gedrag

wie zijn wij

Even voorstellen.Syed Rezwanul Haque Rubel

Annemiek

Orthopedagoog generalist NVO,
GZ-psycholoog BIG

Annemieke is in 1992 gestart met Bureau Orthopedagogiek Vlijmen. In de eerste jaren van de praktijk lag het accent op onderzoek naar en begeleiding van leerproblemen (dyslexie en dyscalculie). In de loop der tijd zijn, door verandering van de zorgvraag en door bijscholing,  gedragsproblemen mede onderwerp van onderzoek en behandeling geworden. Zij houdt zich graag bezig met psychodiagnostiek en vertaling van de resultaten naar praktische handelingsadviezen (psycho-educatie) aan ouders, kind en school.
Annemieke is getrouwd en heeft twee volwassen kinderen. Zij is de trotse oma van een prachtige kleindochter.

 

Shahjahan Jewel

Maatschap

Samen staan we sterk,
samen naar maatschap

BOV is met ingang van 1 januari 2017 een maatschap geworden.

De overgang van eenmanszaak naar maatschap is tot beider grote tevredenheid; Annemieke is er trots op dat haar ‘levenswerk’ wordt voortgezet na haar pensionering over drie jaar.

Ineke heeft zich altijd een eigen praktijk als ideaal gesteld en werkt graag in een kleinschalige praktijk.

 

Nathan Thomas Paul

Ineke

Orthopedagoog Msc. In opleiding voor orthopedagoog Generalist NVO

Sinds haar afstuderen heeft zij veel werkervaring opgebouwd als orthopedagoog i.o bij een mytylschool en daarna in een grote orthopedagogenpraktijk.

Zij is door deze ervaringen en opleidingen allround in psychodiagnostiek en behandeling en heel gedreven om haar kennis en kunde in te zetten om het kind in zijn ontwikkeling te helpen en de relatie tussen kind en zijn omgeving te herstellen.

Ineke is getrouwd en heeft twee kleine kinderen.

 

Onze Werkwijze

Onderzoek, behandeling,
aanmelding & vergoeding.Psychodiagnostisch onderzoek

Het eerste contact dat u met ons heeft, is meestal telefonisch. U kunt dan uitleggen waarom u contact met ons zoekt en wij geven aan wat wij voor u kunnen betekenen.In het daaropvolgende intakegesprek zullen we kennismaken en bespreken we de ontwikkeling van uw kind tot nu toe.

Daarna volgt het onderzoek. Gedurende 1 of 2 ochtenden nemen we testen af om de sterke en mindere sterke vaardigheden van uw kind in kaart te brengen. Wij werken hard, maar stemmen af op de draagkracht van het kind. Wij kijken niet alleen welke resultaat uw kind behaalt maar ook hoe hij/zij ertoe komt. Wij hechten ook erg aan een ontspannen sfeer gedurende de ochtend. Zo krijgen we naast de uitslagen op de testen, een breed en compleet beeld van uw kind. De resultaten van het onderzoek beschrijven we in een uitgebreid verslag en we maken een afspraak voor het eindgesprek.

In het eindgesprek bespreken we samen met u het onderzoek, waarbij we veel tijd nemen om in te gaan op de handelingsgerichte adviezen. In overleg met u kan samen met u een gesprek op school plaatsvinden.
Het hele onderzoekstraject van aanmelding tot eindgesprek proberen wij in een zo kort mogelijk tijdsbestek te laten verlopen.

 

behandeling

Als uit het onderzoek blijkt dat behandeling of begeleiding nodig is, kunnen wij deze bieden. Bijvoorbeeld begeleiding bij (faal)angst en aandachtsproblemen en de behandeling van lees- en rekenproblemen.

Ook kunnen we in een aantal sessies uitgebreider ingaan op de uitleg van een diagnose (psycho-educatie).

 

aanmelding & vergoeding

De aanmelding kan op twee manieren plaatsvinden:
1. U bent met uw zorgvraag bij de schoolarts / jeugdarts GGD geweest. Deze verwijst u door naar BOV. De jeugd-/huisarts geeft u de verwijsbrief voor nader onderzoek c.q. begeleiding/behandeling.
2. U meldt zich rechtstreeks aan bij BOV. Wanneer u volgens de jeugdwet 2015 voor vergoeding van geboden zorg in aanmerking wilt komen, vragen wij u om een verwijsbrief van de jeugd-/huisarts.

U kunt zich ook onafhankelijk van de gemeente aanmelden. In dat geval worden de onkosten niet vergoed (ook niet door uw zorgverzekering) en zijn de kosten derhalve voor uw rekening.

Na de aanmelding nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Uit dat gesprek wordt duidelijk waar u en uw kind het beste mee geholpen zijn.