B.O.V. Vlijmen

Bureau Orthopedagogiek Vlijmen

Wat doen wij

Ieder kind een eigen verhaal.Soms verlopen bepaalde ontwikkelingen bij uw kind niet zoals u die zich had voorgesteld. Bijvoorbeeld op school heeft uw kind moeite met het leren of thuis reageert uw puber wel erg heftig op aanwijzingen of kritiek. Als probleempjes problemen worden kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor u, uw schoolgaande kind, uw puberkind.

BOV Vlijmen richt zich op kinderen en jongeren die moeite hebben in de sociale omgang zoals druk gedrag, veel ruzie maken, weinig voor zichzelf opkomen of angstig gedrag. Daarnaast richten wij ons op kinderen en jongeren die op school wat meer aandacht moeten besteden aan de werkhouding (concentratie, motivatie en faalangst) of wanneer er vermoedens van hoogbegaafdheid zijn.

wie zijn wij

Even voorstellen.Shahjahan Jewel

Susan

Orthopedagoog-generalist NVO-BIG
Supervisor NVO
Cognitief gedragstherapeut i.o.
BIG nummer 59926933131

Susan heeft veel ervaring met kinderen en jongeren met gedragsproblemen en psychiatrische problematiek binnen het onderwijs.
Aandacht en zorg voor ieders unieke talenten is haar drijfveer. Susan werkt graag in een kleinschalige praktijk.
Susan heeft o.a. cursussen hechting en trauma, oplossingsgericht werken, adolescentenproblematiek en Brainblocks gevolgd.

 

Nathan Thomas Paul

Ineke

Orthopedagoog-generalist NVO–BIG
BIG nummer 39929288431

Sinds haar afstuderen heeft zij veel werkervaring opgebouwd als orthopedagoog i.o bij een mytylschool en daarna in een grote orthopedagogenpraktijk.

Zij is door deze ervaringen en opleidingen allround in psychodiagnostiek en behandeling en heel gedreven om haar kennis en kunde in te zetten om het kind in zijn ontwikkeling te helpen en de relatie tussen kind en zijn omgeving te herstellen.

Ineke heeft verschillende cursussen gevolgd o.a. Nika gericht op hechting en is Cogntief gedragstherapeut i.o. Daarnaast is zij in opleiding tot EMDR therapeut.

 

Onze Werkwijze

Onderzoek, behandeling,
aanmelding & vergoeding.Psychodiagnostisch onderzoek

Het eerste contact dat u met ons heeft, is meestal telefonisch. U kunt dan uitleggen waarom u contact met ons zoekt en wij geven aan wat wij voor u kunnen betekenen.In het daaropvolgende intakegesprek zullen we kennismaken en bespreken we de ontwikkeling van uw kind tot nu toe.

Daarna volgt het onderzoek. Gedurende 1 of 2 ochtenden nemen we testen af om de sterke en mindere sterke vaardigheden van uw kind in kaart te brengen. Wij werken hard, maar stemmen af op de draagkracht van het kind. Wij kijken niet alleen welke resultaat uw kind behaalt maar ook hoe hij/zij ertoe komt. Wij hechten ook erg aan een ontspannen sfeer gedurende de ochtend. Zo krijgen we naast de uitslagen op de testen, een breed en compleet beeld van uw kind. De resultaten van het onderzoek beschrijven we in een uitgebreid verslag en we maken een afspraak voor het eindgesprek.

In het eindgesprek bespreken we samen met u het onderzoek, waarbij we veel tijd nemen om in te gaan op de handelingsgerichte adviezen. In overleg met u kan samen met u een gesprek op school plaatsvinden.
Het hele onderzoekstraject van aanmelding tot eindgesprek proberen wij in een zo kort mogelijk tijdsbestek te laten verlopen.

 

behandeling

Wij bieden individuele behandelingen voor kinderen en jongeren gericht op bijvoorbeeld (faal)angst en aandachtsproblemen of boosheid. Ook kunnen we in een aantal sessies uitgebreider ingaan op de uitleg van een diagnose (psycho-edcuatie).
Daarnaast bieden we ook ouderbegeleiding.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van onze mogelijkheden, neem gerust contact op om ons verdere aanbod te bespreken.

 

aanmelding & vergoeding

De aanmelding kan op twee manieren plaatsvinden:
1. U bent met uw zorgvraag bij de schoolarts / jeugdarts GGD geweest. Deze verwijst u door naar BOV. De jeugd-/huisarts geeft u de verwijsbrief voor nader onderzoek c.q. begeleiding/behandeling.
2. U meldt zich rechtstreeks aan bij BOV. Wanneer u volgens de jeugdwet 2015 voor vergoeding van geboden zorg in aanmerking wilt komen, vragen wij u om een verwijsbrief van de jeugd-/huisarts.

U kunt zich ook onafhankelijk van de gemeente aanmelden. In dat geval worden de onkosten niet vergoed (ook niet door uw zorgverzekering) en zijn de kosten derhalve voor uw rekening.

Na de aanmelding nodigen wij u uit voor een intakegesprek en zullen we onze werkwijze verder toelichten. Uit dat gesprek wordt duidelijk waar u en uw kind het beste mee geholpen zijn.

 

NieuwsSupervisie

Sinds september 2022 bieden we ook supervisie in het kader van de opleiding tot orthopedagoog-generalist NVO.